Odwiedziny

Szkoła Podstawowa

 Artykuł zamieszczony w gazecie wrzesińskiej z czasów zaboru pruskiego ,,Wreschener Stadt - und Kreisblatt" z dnia 4 lipca 1907 roku.

  ,,Dnia 1 lipca odbyło się Grabowie otwarcie nowo zbudowanej budowli szkolnej, na które stawili sie: zarzadca okręgowy, inspektor okręgowy, miejscowy duchowny ks. proboszcz Nieradziński, rejonowy inspektor szkolny pan Kuhn, zarząd szkolny z Grabowa, mistrz budowlany pan Erdman, i jako przedstawiciel patrona właściciela dóbr rycerskich pan Rother./.../ 

  Aby to otwarcie  odbyło się z odpowiednią doniosłością, zgłosiło się wielu panów z Wreschen z gotowością upiększenia tej uraczystości śpiewem pieśni. Uczniowie z Grabowa i Krzywej Góry w liczbie 181- zostali przeprowadzeni ze starej budowli, w której to zebrali się ostatni raz, aby przemaszerować do nowej szkoły. Przed mini zebrał sie chór męski, który rozpoczął śpiewanie motetu "Świeć Panie nad naszą duszą". Nastepnie odbyło sie przekazanie kluczy. Miejscowy duchowny dokonał święcenia nowego budynku. Kiedy już wszyscy weszli do środka, głos zabrał inspektor rejonowy. Z jego przemówienia można się było dowiedzieć, że stary budynek został zbudowany w 1846 roku, szkoła zaś została utworzona już w 1825 roku. Przemawiający podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do budowy tego pięknego budynku, budowlańcom, gminie, która przyznała odpowiednie środki na ten cel. Największe podziękowania zostały skierowane do władcy, który w ojcowskiej trosce przyczynił się do umożliwienia budowy tej szkoły.

  /.../Mowa ta została zakończona słowami: ,,Święce Cie po to szkoło, abys stała się wylęgarnią zmudnej pracy, niemieckiej wierności i chrześcijańskiego ducha". Nastepnie po tej inauguracji nastapiło przedstawienie nowego nauczyciela, pana Dobrogowskiego, który został mianowany na to stanowisko 1 lipca.

  /.../Zarzadca okręgowy pan Freiherr w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na to, że nowa szkoła jest dumą całego okręgu i znakiem troski naszego szanownego władcy, na co nasza gmina sobie zasłużyła w pełni, bo wychowanie młodzieży sprostało odpowiednim wymogom. Po trzykrotnym okrzyku hurra na cześć majestatu, naszego cesarza, zaśpiewano pierwszą zwrotkę narodowego hymnu. Tym została zakończona ta inauguracja."


Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery