Odwiedziny

Informacje


 Grabowo Królewskie leży na 52°20' szerokości geograficznej północnej i 17°20' długości geograficznej wschodniej. W północnej części wioski ciągnie się wał morenowy - pozostałość po lodowcu. W czasach przedhistorycznych żyli tutaj ludzie . Na wzgórzu koło cmentarza znaleziono w roku 1910 groby z urnami, w których znajdował się popiół po spaleniu zwłok ludzkich.
Za panowania królów polskich Grabowo Królewskie wchodziło w skład starostwa pyzderskiego i było własnością króla. Najstarszy znany tutejszy starosta to Przybysław z Grabowa (rok 1393), który był jednocześnie podstolim kaliskim. Niektórzy późniejsi starostowie to np. Piotr (1471), Stanisław Gorazdowski (1501), Mikołaj Lasota Zaborowski i Jan Iwiński (XVI w.), Wojciech Radoliński i Franciszek Prosimski (XVIII w.)
Po rozbiorach Grabowo Królewskie znalazło się w zaborze pruskim i nowe władze sprzedały tutejszy majątek majorowi von Grawert za sumę 15 400 talarów. Następnie Grabowo dostaje się w ręce polskiej rodziny Łaszczyńskich, od których majątek przejmuje Schultz von Wulkow. W roku 1921 właścicielem zostaje Witold Dariusz Wilkoszewski
Kościół w Grabowie Królewskim ufundowała królowa Jadwiga, do której należało starostwo w Pyzdrach. Pierwszym proboszczem za czasów Jagiełły był ks. Maciej. Kościół drewniany, który powstał ok. roku 1450, został rozebrany w roku 1925 i zastąpiony nowym, istniejącym do dziś. Patronką tutejszego kościoła jest św. Jadwiga, księżniczka Śląska.

 

 

Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery