Odwiedziny

Regulamin

1. Zawołaniem Służby Liturgicznej są słowa: Króluj nam Chryste…

2. Patronem Służby Liturgicznej jest: Św. Dominik Savio

3. Służba Liturgiczna naszej parafii dzieli się na 3 grupy:

- kandydaci

- ministranci

- lektorzy

4. Kandydatem może być chłopiec po I Komunii Św.

5. Promocja ministrancka odbywa się po ponad rocznej posłudze kandydatów, w czasie uroczystej Mszy Św. w niedzielę.

6. Do głównych zadań lektora przy ołtarzu należą:

- czytanie Słowa Bożego

- czytanie wezwań modlitwy powszechnej

- czytanie komentarzy liturgicznych

- przygotowanie tekstów liturgicznych do Mszy św. (formularz mszalny, lekcjonarz, modlitwa powszechna)

7. Przedstawicielami grupy ministrantów i lektorów są v-ce prezesi . Prezes lektorów jest jednocześnie przedstawicielem całej Służby Liturgicznej.
Powołani na tę funkcję przez Ks. Proboszcza pełnią ja do końca swej posługi. W przypadku nie wypełniania swych obowiązków funkcę obejmuje inny członek Służby Liturgicznej. 

8. Każdy z kandydatów i ministrantów wyznaczone ma  dyżury w dni powszednie od poniedziałku do soboty rana i jeden w niedzielę.
OBOWIĄZKOWE JEST ICH PRZESTRZEGANIE!!!

9. Na dyżur przychodzimy najpóźniej 15 minut przed Mszą Św., ubieramy się w strój liturgiczny i wyznaczamy asystę (najstarszy na dyżurze).

10. Nieobecny na dyżurze (Msza Święta i nabożeństwa stałe) zobowiązany jest do przyjścia w inny dzień.

11. Modlitwę przed służeniem rozpoczyna się  przed rozpoczęciem Mszy Św.
Po modlitwie obowiązuje absolutna cisza i skupienie!!!

12. Strojem liturgicznym w naszej parafii jest:

- dla  kandydata – komża

- dla ministranta - komża z kołnieżem

- dla lektora – alba z białym cingulum

13. Komże i alby pozostawiamy w kościele, dbając o ich czystość.

14. Obowiązkiem członków Służby Liturgicznej jest czytanie informacji z tablicy ogłoszeń w zakrystii oraz  strony internetowej.

15. Do Służby liturgicznej przy ołtarzu przychodzimy przygotowani duchowo i dbamy o wygląd zewnętrzny (czystość).

16. Sprawy nie ujęte w niniejszych „zasadach” naszej Służby będą indywidualnie rozpatrywane przez  Ks. Proboszcza i przedstawicieli Służby Liturgicznej.


Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery